Podcast

Kvalifikovaní investoři


Kde se finance setkávají s úspěšnými nápady a kde každý díl otevírá nové horizonty možností. Moderuje Pavel Bezr, váš průvodce ve světě financí s více než 14 lety zkušeností.

Kvalifikované investice - sofistikovaná, ale často nepochopená oblast financí. Spolu se zkušenými zakladateli fondů se ponoříme do jejich myšlení, strategií, výzev a příběhů úspěchu.

Každý rozhovor je cestou ke hlubšímu porozumění tomu, co dělá kvalifikované investice, tak jedinečnými a jak mohou být tyto nástroje použity k dosažení dlouhodobých investičních cílů.

Náš podcast je navržen tak, aby osvětlil složité koncepty, odhalil skryté příležitosti, ať jste začínající kvalifikovaný investor nebo zkušený veterán. Prozkoumáme široké spektrum témat, od mikrostrategií fondu po globální ekonomické trendy.

Nejnovější epizoda

Viktor Dokučajev & Petr Žáček = Investiční příležitost na dekádami ověřeném byznys modelu

🎬 Rozhovor s Viktorem Dokučajevem a Petrem Žáčkem z r2p invest SICAV, a.s. = Vaše investiční příležitost na dekádami ověřeném byznys modelu V tomto videu se ponoříme do světa pohledávek s odborníky z r2p invest SICAV, a.s., 🔍

O čem je rozhovor:
🔹 Činnost fondu: Podrobnosti o investičních strategiích a zaměření na rostoucí trhy.
🔹 Historie a vývoj: Od roku 1996 do současnosti, expanze do zahraničí a spravovaný objem majetku.
🔹 Proces vymáhání: Jak funguje vymáhání pohledávek
🔹 Geografické rozložení: Kde fond působí a jaké země jsou nejziskovější.
🔹 Vliv globálních událostí: Dopady pandemie a geopolitického napětí na strategii fondu.
🔹 Trendy na trhu: Jaké hlavní trendy ovlivňují trh pohledávek a investiční strategie.

👉 Proč investovat do r2p invest SICAV, a.s.: Stabilita, ověřený byznys model a dlouhodobé zisky.

Minulé epizody

Kdo jsou kvalifikovaní investoři?

Kvalifikovaní investoři jsou jednotlivci nebo instituce, kteří mají povolení investovat do širšího spektra investičních nástrojů než běžní retailoví investoři. Tato kategorie investora je definována různými regulačními pravidly:

Kvalifikovaní investoři mají obvykle rozsáhlé znalosti a zkušenosti s finančními trhy. To jim umožňuje lépe pochopit a řídit potenciální rizika spojená s pokročilými investičními nástroji.

Tito investoři obvykle splňují určitá kritéria týkající se jejich celkového majetku nebo příjmů. Vstupenkou do fondu kvalifikovaných investorů je však v České republice 1.000.000 Kč. Tato kritéria jsou nastavena tak, aby zajistila, že investoři mají dostatečné finanční prostředky na pokrytí potenciálních ztrát, které mohou u investic vzniknou

Kvalifikovaní investoři mají často přístup k investičním příležitostem, které nejsou dostupné veřejnosti. To zahrnuje soukromé umístění akcií, venture kapitál a další alternativní investiční nástroje.

Vzhledem k jejich pokročilému postavení jsou kvalifikovaní investoři často osvobozeni od některých regulačních omezení, která platí pro běžné investory. Toto uznání jejich schopnosti lépe navigovat složitými finančními produkty umožňuje větší flexibilitu v jejich investičních rozhodnutích.

Pavel Bezr

E-mail: pavel.bezr@gmail.com
Tel.: 725 404 129

Kanceláře:
Atrium Flora Vinohradská 2828/151
130 00 Praha 3

Kontaktujte mě

Zajímalo by vás sestavení finančního plánu, nebo byste chtěli dostat více informací k některým ze zmiňovaných fondů? Neváhejte se mi ozvat.