Proč byste měli investovat, i když jsou trhy na svých historických maximech?

Ať jste začínající nebo zkušený investor, může se Vám zdát lákavé čekat na ten „správný čas“ pro investování. A pokud se americký akciový trh právě nachází na svém historickém maximu, jako tomu bylo už několikrát během první třetiny roku 2024, nemusí Vám to jako ten „správný čas“ připadat.

Mnoho investorů se domnívá, že nakupovat akcie má smysl pouze tehdy, pokud ceny padají. Tento způsob uvažování je však chybný. Vyčkávání na ten nejlepší okamžik se z dlouhodobého hlediska nevyplácí. V tomto příspěvku se podíváme na historické údaje o akciovém trhu a vysvětlíme Vám zákonitosti, které Vám pomohou získat při investování větší jistotu. Bez ohledu na to, v jakém cenovém pásmu se trhy nacházejí. 

„Nakupovat nízko a prodávat vysoko“ je časování trhu

Pravděpodobně jste už slyšeli okřídlenou investiční radu: „Nakupujte nízko, prodávejte vysoko.“ To znamená, že byste měli nakupovat akcie v období, kdy je jejich cena nízká a prodávat je tehdy, když se cena vyšplhá vysoko.

Zní to jednoduše, že? Snahu nakupovat nízko a prodávat vysoko známe pod pojmem „časování trhu“. Realita je bohužel taková, že ani profesionální investoři tuto metodu nedokážou v delším časovém horizontu provádět správně. Dobře je to zdokumentováno v nejrůznějších studiích, podívejte se například na výroční zprávu SPIVA. Riziko časování spočívá v tom, že budete v období stoupajícího trhu čekat příliš dlouho, než investici zahájíte a ochudíte se tak o potenciální výnosy. A navíc, pokud se Vám budou zdát akcie příliš drahé, stále je zde velká šance, že trhy budou růst i nadále. 

Místo snahy o časování trhu byste se měli zaměřit na faktory, které skutečně můžete ovlivnit. Základem je kvalitně zpracovaný finanční plán reflektující Vaše investiční cíle, jeho dodržování, kontrola rizik prostřednictvím diverzifikace i pravidelného rebalancování a minimalizace daní. Každodenní pohyby trhu jsou zcela mimo Vaši kontrolu, nemá tedy cenu o nich příliš přemýšlet.

Nezáleží na tom, zda je trh na svém historickém maximu 

Možná se o časování trhu nesnažíte. Chápeme ale, jak snadné je znejistět, pokud Vám média i přátelé neustále opakují, že trh je na svém historickém maximu. Jste-li v pokušení investování z tohoto důvodu odložit, nezapomínejte, že americký akciový trh dosahuje historických maxim poměrně často. Každé historické maximum je vždy pouze prozatímním maximem. Trh totiž může stoupat ještě více a mnohdy to také dělá. 

Pro ilustraci tohoto bodu analytici společnosti Wealthfront rozebrali výnosy celkového amerického akciového trhu, tzn. všech veřejně obchodovaných společností, pomocí rozsáhlé řady výnosů Kennetha Frenche od roku 1926 do konce roku 2023. Zjistili, že historická maxima v tomto dlouhém období představovala 9,8 % všech obchodních dnů. V průměru to znamená, že během posledních 97 let americký akciový trh dosáhl svého historického maxima každých 10 dní. Jak je to možné? Je důležité si uvědomit, že celkový trend amerického akciového trhu byl v posledním uplynulém téměř-století jednoznačně kladný. Níže uvedený graf tento fakt ilustruje znázorněním růstu hodnoty 1 USD během zmiňovaného období (vyneseného v logaritmickém měřítku).

Akciové trhy jsou v krátkodobém horizontu nepředvídatelné. Jak ovšem můžete vidět na grafu výše, v dlouhodobém horizontu bývají o poznání předvídatelnější. Od roku 1926 zaznamenal americký akciový trh pozitivní výnos v 76 % kalendářních let. Pokud se místo toho podíváme na období pěti kalendářních let, hodnota se šplhá dokonce na 94 %. 

Obrázek 1: Růst jednoho USD investovaného do celkového amerického akciového trhu od července 1926 do prosince 2023.

Zdroj: Wealthfront, 2024. Why You Should Invest Even When the Market Is At an All-Time High. K dispozici zde: https://www.wealthfront.com/blog/why-you-should-invest-even-when-the-market-is-at-an-all-time-high/.

Co z toho vyplývá? Pokud se rozhodnete neinvestovat, když je trh na svém historickém maximu, je velice pravděpodobné, že kvůli tomu příští historické maximum propásnete a připravíte se o výnosy. Dáme Vám příklad z praxe. Dne 23. dubna 2019 jste si všimli, že se trh nachází na svém historickém maximu. Zalekli jste se toho a nezainvestovali. Co se stalo poté? V období od 23. dubna 2019 do konce roku 2023 dosáhl trh svého historického maxima ještě 146krát. 

Je důležité si uvědomit, že rozložení historických maxim je poměrně kostrbaté. Některé roky mají desítky dnů, které jsou zapsány mezi rekordní maxima. Jiné roky naproti tomu nemají takové dny žádné. Z naší analýzy mělo 66 % let alespoň jedno rekordní maximum, stejně tak 35 % všech měsíců dosáhlo alespoň na jedno rekordní maximum. Historická maxima není možné soustavně předvídat dříve, než nastanou. Jediným způsobem, jak nepropásnout příležitost, je investovat bez ohledu na aktuální vývoj na trzích. 

Americký akciový trh by měl být pouze jednou částí vašeho portfolia

Analýza v tomto příspěvku se zaměřuje na americký akciový trh, protože se mu obvykle věnuje velká pozornost médií a tvoří významnou část portfolia mnoha investorů. Nicméně investoři by měli mít na paměti, že americký akciový trh je pouze jednou částí dobře diverzifikovaného portfolia. 

Diverzifikace zahrnuje nákup různých tříd aktiv. Tento přístup pomáhá vyvážit rizika ve Vašem portfoliu. Americké akcie by měly být pouze jednou z mnoha tříd aktiv. A různé třídy aktiv mají tendenci dosahovat v jednotlivých letech rozdílných výsledků. Pokud se americkým akciím jeden rok daří lépe než například japonským akciím, není tím zaručeno, že tomu tak bude i v budoucnu. Řešením je vlastnit mnoho různých tříd aktiv, abyste zvýšili své šance na vlastnictví „vítězů“ daného roku, ať se jimi stane kdokoliv. Ostatně nositel Nobelovy ceny za ekonomii Harry Markowitz řekl: „Diversification is the only free lunch in investing.“ Má tím na mysli fakt, že diverzifikace Vám zajistí lepší návratnost investice při zachování menšího rizika. 

Ve společnosti Edward razíme zásadu, že je rozumné investovat do široce diverzifikovaného portfolia nízkonákladových indexových fondů, které nabízí všechny naše modelové řady i individuální portfolia. Pokud si koupíte diverzifikované portfolio, které drží relativně nekorelované třídy aktiv, budete lépe chráněni od případného kolísání v dané třídě aktiv. Jak jsme si vysvětlili výše – když některé investice klesají, jiné mohou naopak růst. Pokud například investujete v den, kdy je americký akciový trh na svém historickém vrcholu a krátkodobě ztratí hodnotu, je velmi pravděpodobné, že ostatní investice ve Vašem portfoliu Vám pomohou tento pokles zmírnit nebo dokonce vyrovnat.

Závěr: Nenechte se od investování odradit ani rekordními cenami akcií

Akciové trhy se sice možná nachází na svých historických maximem, nebo v jejich blízkosti, to by ale nemělo nijak ovlivnit Vaše rozhodnutí investovat. Americký akciový trh v minulosti dosáhl už mnoha historických maxim. A existují pádné důvody věřit, že tomu tak bude i nadále. 

Radu „nakupovat nízko a prodávat vysoko“ je prakticky nemožné kontinuálně vykonávat. Nedaří se to ani profesionálním investorům. Nepokoušejte se o to ani Vy a zbytečně se nepřipravujte o výnosy. Mnohem pravděpodobnější je, že na tom budete v dlouhodobém horizontu lépe, pokud své peníze prostě vložíte do diverzifikovaného portfolia a necháte je pracovat. 

Pokud Vás stále znervózňuje možnost jednorázové investice ve „špatný“ den, doporučujeme zvážit její rozdělení do menších pravidelných investic. Tato metoda známá jako „dollar-cost averaging“ nemusí být vždy zcela optimální, představuje ale velice účinný způsob, jak dlouhodobě vybudovat bohatství s minimálním rizikem smolného načasování trhu. 

Pokud Vás zajímá, jak Edward dokáže využít investiční rezervy pro rozložení jednorázové investice na tzv. tranše a jejich postupné zainvestování, obraťte se na svého finančního poradce nebo klikněte sem.